កម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដៃ និង កុំព្យូទ័រ
Windows and Mobile Application

  • ភាសាខ្មែរ »

វចនានុក្រមបច្ចេកសព្ទ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
Dictionary of Economic and Social Terminologyវចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Digital Dictionaryចំណាត់ថ្នាក់​ថវិកា​និង​មាតិកា​គណនី
Budget Classification and Chart of Accountក្តារចុច ក​សហវ
MEF Keyboardកម្រង​សម្រង់ បទ​ប្បញ្ញត្តិ​គតិ​យុត្ត​ ពាក់​ព័ន្ធ​វិស័យ​ពន្ធដារ
Taxation Law in Cambodiaកម្រង​សម្រង់ បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ច្បាប់​សំខាន់ៗ​ទាក់ទង​សមត្ថ​កិច្ចរបស់​ កសហវ
Economic and Financial Law​សទ្ទានុ​ក្រម​គតិយុត្ត សម្រាប់​កសហវ
Legal Lexiconកម្រងច្បាប់ខ្មែរ​ពី​បុរាណ
Ancient Law