ច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិ
Laws and Regulation


  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៩៦៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្ដីពីការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​អភិវឌ្ឍលំនៅឋាន។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 03, 2016

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ១១៩៩ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ ស្ដីពី​ការ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រើ​កម្មវិធី​កាត់​បន្ថយ ឬ​លុប​ពន្ធ​នាំចូល​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ក្រោម​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​បង្កើត​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​អាស៊ាន​-​អូស្រ្តាលី​-​ណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 11, 2011

  • ខ្មែរ

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១០១០/០១៦ របស់ ព្រះករុណា​ព្រះបាទ​សម្ដេច​ព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ច្បាប់ ស្ដីពី​ការ​អនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​ព្រម​ព្រៀង​បង្កើត​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​អាស៊ាន​-​អូស្រ្តាលី​-​ណូវ៉ែលហ្សេឡង់ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១០ ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ January 11, 2011

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​អន្តរក្រសួង លេខ ៩៣៤ សហវ.ប្រក ស្ដី​ពី​ការ​កំណត់​សួយសារ​ខ្សាច់​សំណង់ និង​ខ្សាច់​ល្បាយ​ភក់ នាំ​ចេញ​ក្រៅ​ប្រទេស ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 15, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៧០៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​ប្រគល់​នីតិសម្បទា​ជា​គណនេយ្យករ​គយ ជូន​មន្ត្រី​រាជការ​គយ និង​រដ្ឋាករ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៨៩ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​របស់​អង្គភាព​មូលដ្ឋាន​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៨៨ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​បណ្ដា​ការិយាល័យ នៃ​លេខាធិការដ្ឋាន នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010

  • ខ្មែរ

ប្រកាស​លេខ ៣៧៥ សហវ.ប្រក ស្ដីពី​ការ​អនុវត្ត​លិខិត​យោគ​យល់​គ្នា​លើ​វិសោធនកម្ម នៃ​វិធាន​ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​ផលិតផល​ដែល​មាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​តារាង​បន្ថែម​លេខ ២ នៃ​ឧបសម្ព័ន្ធ ៣ របស់​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​ទំនិញ នៅ​ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​ស្ដីពី​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ច​ទូលំ​ទូលាយ​ក្នុង​ចំណោម​រដ្ឋាភិបាល នៃ​ប្រទេស​សមាជិក​សមាគម​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ និង​សាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 02, 2010