ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថោង ខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រឹះស្ថានអង្គរ អាណត្តិទី១ លើកទី៩ ដើម្បីពិភាក្សា និងអនុម័តលើរបៀបវារៈមួយចំនួន, នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នាសាលប្រជុំគ្រឹះស្ថានអង្គរ
 

  • ភាសាខ្មែរ »