Procurement Plan (Annual Procurement Plan)

ផែនការលទ្ធកម្ម ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធកម្ម​ ប្រចាំឆ្នាំ

ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

Last updated on September 11, 2015

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

២០១៥

ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

Last updated on September 11, 2015

ក្រសួងកិច្ចការនារី

២០១៥

ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

Last updated on September 11, 2015

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

២០១៥

ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

Last updated on September 11, 2015

ក្រសួងទេសចរណ៍

២០១៥

ផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

Last updated on September 11, 2015

ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីទិសម្បទា

២០១៥