Awarding Contract

 • ខេត្តស្ទឹងត្រែង

  កិច្ចសន្យាលេខ ៩៤៧១ សហវ.អលសា ចុះថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន សុចិន្តា អ៊ីនវេសមេន

  Last updated on January 14, 2016
 • ខេត្តកែប

  កិច្ចសន្យាលេខ ១០៧៤០ សហវ.អលសា ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន ពិសីបុត្ត

  Last updated on January 14, 2016
 • ខេត្តកែប

  កិច្ចសន្យាលេខ ១០៤៤៧ សហវ.អលសា ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន វី អេស អិន ខេ ខនស្ត្រាក់សិន

  Last updated on January 14, 2016
 • ខេត្តកែប

  កិច្ចសន្យាលេខ ៩៤៩៧ សហវ.អលសា ចុះថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន គីម ហួយ អ៊ាង អ៊ីមផត អិចផត អេន ខនស្ត្រាក់សិន

  Last updated on January 14, 2016
 • សាលារាជធានីភ្នំពេញ

  កិច្ចសន្យាលេខ ១០១៩៨ សហវ.អលសា ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន ដូនពេញ ខនស្ត្រាក់សិន ខូអិលធីឌី

  Last updated on January 14, 2016