Bid Advertisement

បរិយាយ​អំពី​ការដេញថ្លៃ​ ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធកម្ម​ ប្រភពមូលនិធិ

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ ដឹកជញ្ជូនចំនួន ៣គ្រឿង ជូនមន្ទីរសុខាភិបាល មន្ទីរប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ និងមន្ទីរកិច្ចកានារី

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
ឯកសារដេញថ្លៃ៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on October 10, 2015

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ឯកសណ្ឋាន

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
ឯកសារដេញថ្លៃ៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on October 08, 2015

បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

ថវិការបស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម

សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ក្រដាសបោះពុម្ពសៀវភៅសិក្សាទិញលើកទី៣

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
ឯកសារដេញថ្លៃ៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on October 07, 2015

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ

ថវិការបស់គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃការងារ ថែទាំឧបករណ៍ Technical Support Gateway 001 Ericsson AXE

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
ឯកសារដេញថ្លៃ៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on October 07, 2015

ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

ថវិការបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

សេចក្តីជូនដំណឹងលើកទី២ ជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារការិយាល័យ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on October 07, 2015

ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា

ថវិការបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា