Bid Advertisement (For Goods & Equipment)

បរិយាយ​អំពី​ការដេញថ្លៃ​ ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធកម្ម​ ប្រភពមូលនិធិ

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ ឆមាសទី២(អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច និងសេវាកុំព្យូទ័រ-គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំបុណ្យជាតិ-អន្តរជាតិ)

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
ឯកសារដេញថ្លៃ៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on September 10, 2015

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈ ឆមាសទី២ (គណៈកម្មការជាតិយូណេស្កូ-ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌)

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
ឯកសារដេញថ្លៃ៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on September 09, 2015

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេស អង្គភាពថវិកានាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
ឯកសារដេញថ្លៃ៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on September 09, 2015

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់រថយន្ត Pick Up ផ្នែកអប់រំ របស់អង្គភាពថវិកានាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ និងអាហារូបករណ៍ ព័ត៌មាន និងកិច្ចការអាស៊ាន អធិការដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ និងនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on September 09, 2015

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារការិយាល័យគ្រប់ប្រភេទផ្នែកអប់រំ យុវជន និងកីឡា

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on September 09, 2015

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល