Bid Advertisement

បរិយាយ​អំពី​ការដេញថ្លៃ​ ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធកម្ម​ ប្រភពមូលនិធិ

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជួសជុល ជួសជុលអគាររដ្ឋបាលជូនមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 07, 2014

ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជួសជុល ពិដានលា និងរៀបចំបណ្តាញភ្លើងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតជូនមន្ទីរធម្មការ និងសាសនាជូនខេត្តមណ្ឌលគិរី

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 04, 2014

ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ប្រេងឥន្ធនៈ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 04, 2014

បេឡាជាតិសន្តិសុខ សង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

ថវិការបស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារការិយាល័យ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 04, 2014

បេឡាជាតិសន្តិសុខ សង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

ថវិការបស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ឯកសណ្ឋាន

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 04, 2014

បេឡាជាតិសន្តិសុខ សង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

ថវិការបស់បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម សម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល