Bid Advertisement (For Goods & Equipment)

បរិយាយ​អំពី​ការដេញថ្លៃ​ ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធកម្ម​ ប្រភពមូលនិធិ

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ គ្រឿងសង្ហារឹម និងបោះពុម្ពលើអាវយឺត ខ្លឹមសារអប់រំយុវជន

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 03, 2014

ក្រសួងកិច្ចការនារី

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យពិគ្រោះថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ប្រេងឥន្ធនៈប្រចាំឆមាសទី២ជូនសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 03, 2014

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ

ថវិការបស់សាកលវិទ្យាល័យ

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ប្រេងឥន្ធនៈលើកទី២ជូនក្រុមហ៊ុនហ្គ្រីនត្រេដ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 03, 2014

ក្រុមហ៊ុនហ្គ្រីនត្រេដ

ថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារការិយាល័យ គ្រឿងសង្ហារឹម សម្ភារបរិក្ខារបច្ចេកទេស

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on June 30, 2014

ក្រសួងមហាផ្ទៃ(ផ្នែករដ្ឋបាលទូទៅ)

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ បោះពុម្ពសៀវភៅ ក្រដាសអត្រានុកូលដ្ឋាន សំបកប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការ និងបោះពុម្ពឯកសារពន្ធនាគារ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on June 30, 2014

ក្រសួងមហាផ្ទៃ(ផ្នែករដ្ឋបាលទូទៅ)

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល