Bid Advertisement (For Goods & Equipment)

បរិយាយ​អំពី​ការដេញថ្លៃ​ ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធកម្ម​ ប្រភពមូលនិធិ

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជួសជុលប៊ូឌៀ និងក្រាលការ៉ូឡាស្ថិតក្នុងក្រុងកំពតខេត្តកំពត

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on August 14, 2014

ខេត្តកំពត

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារបរិក្ខារពេទ្យជូនមន្ទីរសុខាភិបាល

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on August 14, 2014

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារឃោសនា និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌សាធារណៈជូនមន្ទីរសុខាភិបាល

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on August 14, 2014

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជួសជុល ការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិគងពិសី និងដំបូលខ្នងបុក

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on August 14, 2014

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជួសជុល សាងសង់ផ្លូវបេតុង

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on August 13, 2014

សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល