Bid Advertisement

បរិយាយ​អំពី​ការដេញថ្លៃ​ ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធកម្ម​ ប្រភពមូលនិធិ

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជួសជុល ការ៉ូឡាតាមមាត់បឹងចំនួន ៥,១១៣ម២ និងរៀបថ្មីចំនួន ២៥០ម២

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on May 07, 2015

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំអិល៤មន្ទីរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on May 07, 2015

ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារបរិក្ខារ ៨មន្ទីរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on May 07, 2015

ខេត្តស្វាយរៀង

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារបរិក្ខារ ៦មន្ទីរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on May 07, 2015

ខេត្តស្វាយរៀង

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ គ្រឿងសង្ហារឹម ៩មន្ទីរ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on May 07, 2015

ខេត្តស្វាយរៀង

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល