Bid Advertisement

បរិយាយ​អំពី​ការដេញថ្លៃ​ ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធកម្ម​ ប្រភពមូលនិធិ

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារបណ្តុះបណ្តាលមហាវិទ្យាល័យអគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិច មេកានិច និងសំណង់

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 15, 2015

វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា

ថវិការបស់វិទ្យាស្ថាន

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជួសជុល បន្ទប់ទឹកសម្រាប់ឆមាសទី២

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 15, 2015

វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា

ថវិការបស់វិទ្យាស្ថាន

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារឧបទេស

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 14, 2015

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ

ថវិការបស់គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ប្រេងឥន្ធនៈជូនគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 14, 2015

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ

ថវិការបស់គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយ

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ បរិក្ខារបង្ហាញត្រាប់ជូនសាកលវិទ្យាល័យ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on July 14, 2015

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

ថវិការបស់សាកលវិទ្យាល័យ