Bid Advertisement

បរិយាយ​អំពី​ការដេញថ្លៃ​ ស្ថាប័ន​អនុវត្ត​លទ្ធកម្ម​ ប្រភពមូលនិធិ

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ប្រេងឥន្ធនៈ និងឧបករណ៍ប្រេងសម្រាប់ឆមាសទី១

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ][ In English ]
Last updated on February 23, 2016

ក្រសួងការពារជាតិ

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ឯកសណ្ឋានពេទ្យ

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on February 01, 2016

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពត

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ហ្គាសសម្រាប់ទូរក្សាវ៉ាក់សាំង ឆមាសទី១

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on February 01, 2016

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពត

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ សម្ភារការិយាល័យ ឆមាសទី១

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on February 01, 2016

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពត

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្តីជូនដំណឹងជាសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃផ្គត់ផ្គង់ ប្រេងឥន្ធនៈ និងប្រេងរំអិល ឆមាសទី១

សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ [ ភាសាខ្មែរ ]
Last updated on February 01, 2016

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពត

ថវិការាជរដ្ឋាភិបាល